Dan Hair & the Extensions

Indie/Singer/songwriter

Dan Hair is een eenmansproject met een verhaal. Hij zingt en schrijft de liedjes, maar is niet je alledaagse singer-songwriter. Hij is eerder een zorgvuldige knutselaar. Bij voorkeur in de donkerste uren. Dan wisselen onmacht, vuur en twijfel elkaar af in het gevecht dat hij net als meer twintigers voert met de grenzeloze wereld waarin we leven.